Vuosikertomus

Lakeuden Etappi

Arjen kiertotalouden vastuullista jätehuoltoa

Autamme asiakkaitamme koko toimialueellamme tekemään omasta toiminnastaan entistä vastuullisempaa. Vastaamme jätehuollon järjestämisestä 134 000 asukkaan alueella Etelä-Pohjanmaalla.

Toimitusjohtajan katsaus

Apuna arjen kiertotaloudessa

Uudistetun jätelain muutoksia alettiin toteuttamaan käytäntöön alueellisesti. RE. -konsepti sai jatkoa päätöksillä rakentaa RE-pisteet 2 ja 3 Lapualle ja Kurikkaan.

Avainlukuja

Liikevaihto MEUR

20,9

Perustettu

1997

Omistaja­kunnat

8
Alavus, Ilmajoki, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri

Asiakkaita toimi­alueella

134 000

Arvot, visio ja missio

Arvot

Asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, tehokkuus, yhteistyö, ympäristövastuu ja työhyvinvointi

Visio

Arjen kiertotalouden vastuullista jätehuoltoa turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen

Missio

Edistämme arjen kiertotaloutta ja luonnon kestävyyttä

Lakeuden Etappi

Johtaminen ja hallinto

Määräaikaisauditointi standardien osalta suoritettiin huhtikuussa. Lisäksi syyskuussa pidetyssä johdon­katselmuksessa arvioitiin muun muassa sidosryhmien tarpeiden täyttymistä sekä sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

Hyötykäytön avainlukuja

Hyödyntämisaste kokonaisjätemäärästä

98,8 %

Kierrätysaste kokonaisjätemäärästä

70,9 %

Kierrätysaste yhdyskuntajätteestä

41,2 %

Loppu-
sijoitus

1,2 %

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Vastaanotimme vuonna 2023 yhteensä 13 464 jätekuormaa. Jätteestä pystyttiin hyötykäyttämään jopa 98,8 prosenttia.

Lisää käsittelystä ja hyödyntämisestä

Biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistuksen kehittämisprojekti käynnistyi kiintoaine- ja fosforikuorman vähentämiseksi. Laitoksen energiatehokkuutta kehitettiin mm. vaihtamalla valaisimia ja muita sähkönkuluttajia energiatehokkaampiin.

Lisää biokaasulaitoksesta

Logistiikka

SPOT-palvelut käynnistyi SPOT Pro -tasoisella palvelulla heinäkuun alussa pakkausjätteen keräilyn laajentamisella 3 huoneiston ja sitä suurempiin taloyhtiöihin.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen määrä kasvoi 627 kiinteistöllä vuoden aikana, ollen vuoden lopussa 37 043 kiinteistöä.

Palvelutoiminta

Alkuvuodesta 2023 Jurva liittyi Etapin jätehuollon piiriin. Vuoden aikana aloitettiin poistotekstiilien keräys kaikilla Etapin jäteasemilla. Pakkausjätteiden nelilokerokeräys käynnistyi taloyhtiöissä SPOT-palveluna.

Sosi­aa­linen vastuu

Henkilökunta

Teimme vuoden 2023 aikana useita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä saamiemme kehitysehdotusten perusteella.

Lue lisää

Viestintä

Uuden jätelain mukaisista kehittämistoimista ja Spot-palveluista viestittiin aktiivisesti vuoden aikana.

Lue lisää

Vuorovaikutus

Toukokuussa järjestettiin Etapin halli­­tukselle ja Lakeuden jäte­lauta­kunnalle seminaa­­ri jäte­huollon tulevai­suudesta.

Pytinkimessuilla esiteltiin Spot-palveluita.

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lakeuden Etapin hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran 2023 keväällä. Merkittävimmät päästömme syntyvät vanhalta loppusijoitusalueelta ja epäsuorasti jätteiden kuljetuksista sekä käsittelystä. Päästöjä vähennettiin kuluneena vuonna erityisesti kaatopaikkakaasun tehostetulla talteenotolla.

Taloudellinen vastuu

Lakeuden Etapin liikevaihto oli tilikaudella 20,9 miljoonaa euroa, ja kannattavuuden taso on saatu pysymään kohtuullisella tasolla. Vuoden aikana käyttöönotetut investoinnit kustansivat yli 1,2 miljoonaa euroa.

Lakeuden jätelautakunta

Jätelautakunnassa otettiin kompostointirekisteri kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Jäte­huolto­tarkastaja teki toimi­alueella lähes 300 kompostori­tarkastusta.