Tilinpäätöstiedot

Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma

Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma202320232022202220212021
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
Liikevaihto20 878 49620 878 49621 327 82421 327 82421 062 21821 062 218
Liiketoiminnan muut tuotot92 14192 141100 053100 05375 10075 100
Materiaalit ja palvelut-10 977 879-10 977 879-10 121 928-10 121 928-11 346 108-11 346 108
Henkilöstökulut-2 808 363-2 808 363-2 580 341-2 580 341-2 420 647-2 420 647
Poistot ja arvonalentumiset-2 321 974-2 321 974-2 293 546-2 293 546-1 901 643-1 901 643
Liiketoiminnan muut kulut-4 255 216-4 255 216-3 606 417-3 606 417-3 810 979-3 810 979
Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta)-656 353-25 8531 017 363
Liikevoitto-48 875607 4782 799 7922 825 6452 675 3041 657 941
Rahoitustuotot ja -kulut-50 908-50 908644 3151 098 614-33 619-33 619
Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja)-99 783556 5703 444 1073 924 2592 641 6851 624 322
Tilinpäätössiirrot393 002665 816274 264
Tuloverot-154 193-232 793-568 156-701 320-327 188-382 041
Vähemmistöosuudet
Tilikauden tulos-253 976716 7792 875 9503 888 7562 314 4971 516 545

Tase

Lakeuden Etappi Oy:n tase202320232022202220212021
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
KonserniEmoyhtiö
Lakeuden Etappi Oy
V a s t a a v a a
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet1 481 1151 481 1151 443 0231 443 0231 710 2501 710 250
Aineelliset hyödykkeet10 742 87110 742 87111 544 88611 544 88613 150 00313 150 003
Sijoitukset17 528 53616 067 38215 937 13413 919 88914 754 58012 586 014
Pysyvät vastaavat yhteensä29 752 52228 291 36828 925 04326 907 79829 614 83327 446 267
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset120 861120 861115 114115 114317 109317 109
Lyhytaikaiset saamiset2 405 3012 405 3012 921 3072 921 3072 441 3302 441 330
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset3 807 1783 802 4035 490 0135 485 2383 015 2753 010 501
Vaihtuvat vastaavat yhteensä6 333 3416 328 5668 526 4348 521 6595 773 7145 768 940
Vastaavaa yhteensä36 085 86334 619 93437 451 47735 429 45735 388 54733 215 207
V a s t a t t a v a a
Oma pääoma
Osakepääoma901 487901 487901 487901 487901 487901,487
Muut rahastot264 967214 947332 164214 947-151 47960 137
Edellisten tilikausien voitto29 919 66827 433 00526 775 06623 544 24924 460 56922 027 704
Tilikauden voitto-253 976716 7792 875 9503 888 7562 314 4971 516 545
Oma pääoma yhteensä30 832 14729 266 21830 884 66728 549 439,7727 525 07424 505 873
Vähemmistöosuus001 19401 1940
Tilinpäätössiirtojen kertymä000393 00201 058 818
Pakolliset varaukset326 806326 806263 070263 0701 238 0491 238 049
Vieras pääoma
Pitkäaikainen 1 950 0001 950 0002 628 6002 550 0003 361 7633 150 000
Lyhytaikainen 2 976 9103 076 9103 673 9453 673 9453 262 4673 262 467
Vieras pääoma yhteensä4 926 9105 026 9106 302 5456 223 9456 624 2306 412 467
Vastattavaa yhteensä36 085 86334 619 93437 451 47735 429 45735 388 54733 215 207

Poistoajat

Poistoajat20232022
Aineettomat oikeudet3 – 5 vuotta3 – 5 vuotta
Koneet ja laitteet5 – 7 vuotta5 – 7 vuotta
Prosessilaitteet, biokaasulaitos15 vuotta15 vuotta
Vaakarakenteet10 vuotta10 vuotta
Jäteasemat ja ekopisteet10 vuotta10 vuotta
Tuotantorakennukset15 vuotta15 vuotta
Tuotantorakennukset, biokaasulaitos20 vuotta20 vuotta
Toimistorakennus20 vuotta20 vuotta
Loppusijoituskentättäyttöastetäyttöaste
Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve10 vuotta10 vuotta
Käsittelykentät ja altaat10 – 15 vuotta10 – 15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet10 – 15 vuotta10 – 15 vuotta

Tilinpäätöstiedot

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

Liikevaihto 2023

20,9 milj. €

Liikevaihto

Liikevaihto 2023

20,9 milj. €

Nettoinvestoinnit

Nettoinvestoinnit 2023

1 256 000 €

Poistot, % liikevaihdosta

Poistot liikevaihdosta 2023

11,1 %

Oma pääoma, 1000 €

Oma pääoma 2023

29 266 000 €

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste 2023

84,5 %

Liikevaihto / henkilö, 1000 €

Liikevaihto / henkilö 2023

475 000 €

Henkilöstökulut, % liikevaihdosta

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta, 2023

13,5 %

Nettorahoituskulut, % liikevaihdosta

Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta 2023

0,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2023

2,1 %

Liikevaihdon ja tuloksen jakaumat 2023

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

Liikevaihdon jakauma, %

Tuloksen jakauma, %