Jätemaksujen käyttö

Jätelain mukaan jätehuollon järjestämisestä on perittävä jätemaksu, jolla katetaan siitä koituvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin. Kunnan järjestämän jätehuollon maksut löytyvät jätemaksutaksasta. Jätemaksun kertymä on käytetty liitteenä olevien kuvaajien mukaisesti jätehuollon järjestämiseksi.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Näet diagrammin tarkan arvon viemällä kursorin sen päälle tai mobiilissa koskettamalla haluamaasi kohtaa.

Tyhjennysmaksut ja käsittelymaksut, %

Eko- ja aluekeräysmaksut, %