Viestintä

Spot-palveluita ja lokerokeräystä tehtiin tunnetuiksi

Uuden jätelain mukaisen jätehuoltojärjestelmän tunnetuksi tekeminen jatkui vuoden 2023 aikana, keväästä lähtien uudella nimellä, kun jätehuoltojärjestelmä nimettiin Spot-palveluiksi. Jätelain muutosten ja valitun skenaarion lanseeraaminen käynnistyivät jo vuonna 2022 ollen viestinnän pääteemana asukasviestinnässä siitä lähtien.  

Spot-palveluiden lanseeraamista toteutettiin strategian mukaisesti monikanavaisesti. Pääkanavana tiedotuksessa oli tiedotuslehti Etappi-aviisi, mikä jaettiin keväällä 2023 printtilehtenä kaikkiin talouksiin toimialueella. Painosmäärä nousi Kurikan Jurvan liityttyä Etapin jätehuoltoon, ollen jo 78 000. Paperin hinnan nousun ja jakelukustannusten nousun takia ryhdyttiin herättämään keskustelua painetun lehden korvaamisesta kokonaan digilehdellä.

Spot-palveluiden lanseeraamista toteutettiin monikanavaisesti. Spot-palvelut näkyi lisäksi laajalti eri medioissa toteutetussa markkinoinnissa.

Spot-palveluiden lanseeraaminen tehostui uudella Etappi-aviisilla. Etappi-aviisista tuotettiin syksyllä uusi moderni, entistä lukijaystävällisempi digilehti, mikä sai runsaasti myönteistä huomiota sekä asukaskunnalta että sidosryhmiltä. Lanseerauksessa käytettiin myös yhtiön sosiaalisen median kanavia ja Etappi-radio -tiedotusohjelmaa/podcastia.

Julkaisujen tavoittavuutta kasvatettiin kohdennetulla alueellisella ja paikallisella markkinoinnilla. Uudella digilehdellä tavoitettiin noin 50 000 lukijaa ja saatiin reagointeja yli 26 000. Ilkka-Pohjalaisen lisäksi markkinointia tehtiin myös Sanoma Median digilehdissä, kuten Iltasanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä Alma Median Iltalehdessä ja Etuovi.com:ssa. 

Uudistettu Etappi-Aviisi julkaistiin lokakuussa.

Etappi-radion podcast ja tietoiskut

Etappi-radion ohjelmatuotantoa toteutettiin kevät- ja syyskausilla erilaisin tiedottavin ja neuvonnallisin aihein. Jaksot tallennettiin podcastina Sanoma Median suoratoistopalvelu Suplaan Etapin omalle sivulle, josta niitä voi jakaa eri kanavissa.

Spot-palveluiden lanseeraamiseksi käynnistettiin keväällä tietoiskusarja Vinkki Etapista, jossa lyhyillä informatiivisillä mainoksilla jaettiin pitkin vuotta täsmätietoa Spot-palveluista ja jätteiden lokerokeräyksestä sekä sen etenemisestä ja vaiheista. Kevät-syyskaudella pääosassa oli pakkausjätteiden nelilokerokeräys, loppusyksystä alkaen kaksilokerokeräys Spot Plus.

Uutiskirjeitä ja sosiaalista mediaa

Etappi-info-uutiskirjeitä tuotettiin Liana Mailer -alustalla vuoden aikana yhteensä 12. Uutiskirjeitä suunnattiin omistajille, kuntapäättäjille, jätehuollon sidosryhmille ja kouluille. 

Sosiaalisen median sisällöt toteutettiin tavoitteiden ja mittareiden mukaisesti. Kaikilla kanavilla julkaistiin vähintään kaksi postausta viikkotasolla ympäri vuoden. Orgaanisilla julkaisuilla tavoitettiin Twitterissa 11 266 seuraajaa, Facebookissa 38 514 ja Instagramissa 26 995. Sosiaalisessa mediassa jaettiin sisältöä jätehuoltojärjestelmän uudistamisesta, Spot-palveluista, yhtiön uutisista ja ajankohtaisista asioista sekä neuvonnallisista aiheista.

Jäteneuvonta ja kierrätyskoutsaus

Jäteneuvonta

Jäteneuvontatilaisuuksien kysyntä kasvoi vuoden aikana hurjaa vauhtia uuden jätehuoltojärjestelmän ja Spot-palvelujen sekä uusien jätehuoltomääräysten ja erilliskeräyksen laajentumisen myötä. Myös RE-piste kiinnostaa edelleen, ja sielläkin on otettu edelleen useita vierailuryhmiä vastaan. 

Jäteneuvontaverkosto on ollut apuna järjestämässä kierrätyskoutsausta sekä kouluissa että syksystä alkaen myös muissa ryhmissä. Jäteneuvontatapahtumia järjestettiin yhteensä 84.

Kierrätyskyläpelin käyttöä edistettiin

Kierrätyskoutsauksen tukena Etapilla on käytössä nettisivuilta vapaasti ladattavissa olevia digitaalisia materiaaleja esimerkiksi kouluja varten. Kierrätyskyläpelin suosio jatkuu edelleen, sillä vuonna 2023 se ladattiin 37 eri koululuokan käyttöön.

Digitaalisten materiaalien ja Kierrätyskyläpelin käyttöä edistettiin edelleen  laajentamalla pelin käyttö myös osaksi jäteneuvontaverkoston koutsausta.

Lisäksi Etapin pelikirjastoon luotiin uusi pakkausjätteiden lajitteluun liittyvä minipeli, jota hyödynnettiin Pytinkimessuilla sekä Kurikan Asu&Elä -messuilla.

Kampanjat päiväkodeissa ja kouluissa

Jo perinteeksi muodostunut Kierrätyssankarit -kampanja järjestettiin jälleen vuoden alussa toimialueen nelosluokkalaisille. Kampanjassa oppilaat pääsevät tutustumaan jätehuoltoon, jätteen vähentämiseen, lajitteluun ja kierrätykseen kivojen tehtävien parissa. Vuoden 2023 Kierrätyssankareiksi palkittiin Joupin koulun 4. luokka.

Syksyllä puolestaan päiväkotilaiset pääsivät tutustumaan kierrätykseen Tähteettömän pöydän ritarit -kampanjan kautta. Kampanja liittyi Etapin hävikkiviikkoteemaan. Kampanjassa lapset liimaavat keräilypassiin tarran syötyään lautasen tyhjäksi. Kampanja on ollut päiväkotien keskuudessa pidetty, ja suosio näyttää jatkuvan edelleen, sillä tänäkin vuonna kampanjassa oli mukana yli 1100 lasta.

Yläkouluille puolestaan toteutettiin viiden jäteyhtiön voimin aivan uudenlainen kilpailu nimeltään Don’t be sus, be sustainable. Kilpailun tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta kestävästä kuluttamisesta, jätteen määrän vähentämisestä, jätteiden lajittelusta sekä kierrättämisestä. Kilpailun pääteemoina oli biojäte ja ruokahävikki, pakkausjätteet sekä tekstiilit. Työn toteutustavassa oppilaille annettiin vapaat kädet. Voittajaksi valikoitui Toivolanrannan 9. luokan kuvisryhmä Peräseinäjoelta.

Kummikoulu ja Yrityskylä

Etapin kummikouluna oli vielä kevätlukukauden ajan Kärjen koulu Seinäjoelta. Uutena kummikouluna aloitti syyslukukaudella Männikön koulu Lapualta. Syksystä 2023 alkaen kummikoulutoiminnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Lapuan 4H:n kanssa.

Kummikoulutoiminnalla halutaan edistää koulun oppilaiden ja henkilökunnan jätehuolto- ja ympäristötietoutta. Oppilaat ja opettajat pääsevätkin pohtimaan omia kulutustottumuksiaan esimerkiksi erilaisten jätteen vähentämiseen ja lajitteluun liittyvien teemaviikkojen avulla.

Etappi ja Yrityskylä viettivät yhteistyönsä 10-vuotis juhlavuotta, sillä Etappi oli jo kymmenettä vuotta mukana peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä -nimisessä oppimisympäristössä Vaasassa. Yrityskylässä Lakeuden Etapin tehtävänä on huolehtia kylän jätehuollosta, järjestää kaupunkilaisille neuvontatilaisuuden ja toteuttaa lajittelututkimusta. Yrityskylässä Etapin osastolla työskentelevät toimitusjohtaja, kiertotalousasiantuntija, palvelupäällikkö, ympäristökasvattaja ja jäteasemanhoitaja.