Strategiatyö

Lakeuden Etapin Strategian toteutus etenee hyvää tahtia. Syntypaikkalajittelua tukevaa jätehuoltojärjestelmää on lähdetty toteuttamaan. Jätehuoltomääräykset uusittiin vastaamaan suunniteltua järjestelmää. Uudistettu jätemaksutaksa tuli voimaan huhtikuun alussa 2024.

Pakkausjätteiden nelilokerokeräys käynnistyi taloyhtiöissä.

Muovipakkausten keräys isoissa taloyhtiöissä laajeni 1.7.2023 ja samaan aikaan 3–9 huoneiston yhtiöissä käynnistyi pakkausjätteiden keräys nelilokerokeräyksenä. Kaksilokerokeräyksen käynnistämisen valmistelevat työt käynnistyivät myös.

Strategian mukaisesti Lakeuden Etappi on osa arjen kiertotaloutta ja tuottaa vastuullista jätehuoltoa turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen.  

Tehokas ja pienipäästöinen logistiikka huomioitiin uuden jätehuoltojärjestelmän kuljetusten kilpailutuksessa. Logistiikka tullaan jätteenkeräyksessä toteuttamaan monilokerokeräyksenä, joka mahdollistaa syntypaikkalajittelun tuomisen lähemmäs asiakkaita hyvällä tehokkuudella, kuitenkin päästöjen ja kustannusten kasvun ollessa saavutettuja hyötyjä selvästi pienemmät.

Kaksilokerokeräyksen käyttövoimaksi valittiin kaasu ja keräys käynnistyi toimintakauden jälkeen 2024 huhtikuussa. Kaksilokerokeräyksen ensimmäisen vaiheen kuljetukset Lapualla, kanta-Kurikassa ja Ilmajoella ajetaan siis biokaasuautoilla.

ICT-ympäristön jatkuva analysointi ja kartoitus on käynnissä. Muuttuva ympäristö, teknologiat, tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus ovat ohjaavina tekijöinä.

RE. -konseptin laajennuksesta tehtiin investointipäätös.

Strategian mukaisesti Lakeuden Etappi on osa arjen kiertotaloutta ja tuottaa vastuullista jätehuoltoa turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Investoinnit keskitetään tukemaan strategisia tavoitteita. Jätehuoltojärjestelmän muutos ja RE. -konseptin laajennus ovat näistä keskeisimmät. ICT-ympäristön kehittäminen on tärkeä pohja kaikelle toiminnalle.

Osaamisen varmistamiseen toteutettiin KEVAn osittain rahoittama projekti yhdessä Coronarian kanssa, jossa henkilöstön valmiuksia muuttuvaan ympäristöön aktivoitiin ja osaamisen riskitekijöitä kartoitetiin.