Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 toimintaympäristöä väritti edelleen jatkuva Ukrainan sota. Eduskuntavaalit ja pitkät hallitusneuvottelut, Itärajalla vaeltavat pakolaiset polkupyörineen ja Suomen liittyminen NATOn täysjäseneksi olivat merkittävimmät tapahtumat. Hallitusneuvottelut ja uuden hallituksen hallitusohjelma olivat myös löytäneet jätelain uudistustarpeita, kuten lähes jokaisen uuden hallituksen ohjelmassa on ollut. Edellisen jätelain muutosten integroinnin alueelliseen jätehuoltoon ollessa käynnissä. 

Vuoden 2023 alusta Kurikan Jurvan alue liittyi Lakeuden jätelautakunnan toimialueeseen. Alueella aloitetiin operatiivinen toiminta Etapin osalta jäteaseman, ekopisteiden, tiedotuksen ja jäteneuvonnan osalta. Kiinteistön jäteastian tyhjennysten tilaamisesta vastaavat kiinteistön haltijat.

Yhteistyökumppanimme Jätehuolto Laine Oy ajautui konkurssiin. Yritys vastasi toimialueellamme neljän keräysalueen kuljetusurakoinnista. Konkurssitilanteen haitat asiakkaille onnistuttiin minimoimaan ja kuljetukset uuden toimijan kanssa käynnistettiin nopeasti seuraavalla viikolla. Myös taloudelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

Kaksilokerokeräyksen aloittamista valmisteltiin

Uudistetun jätelain muutoksia alueellisesti alettiin toteuttamaan käytäntöön. Taloyhtiöiden erilliskeräysvalmiuksia nostettiin lisäämällä muovipakkausten keräys niille talonyhtiöille, joilla sitä ei vielä ollut. Pienempiin talonyhtiöihin pakkausjätteiden keräys laajeni nelilokerokeräyksenä kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten osalta 1.7.2023. Vuoden 2024 puolella alkavaa kaksilokerokeräystä omakoti- ja paritalokiinteistöille valmisteltiin keräyskaluston hankinnan ja asukastiedotuksen osalta. Varsinainen keräystoiminta alkaa huhtikuusta 2024 laajentuen vaiheittain toimialueella.

RE. -konsepti sai jatkoa päätöksillä rakentaa RE-pisteet 2 ja 3 Lapualle ja Kurikkaan. Tonttikaupat molemmissa paikoissa saatiin valmiiksi ja Lapuan työmaa päästiin avaamaan jo vuoden 2023 puolella. Lapuan RE-piste valmistuu syksyllä 2024 ja Kurikan RE-piste keväällä 2025.

Yhtiö hankki Botnia Energia Oy:n koko osakekannan omistukseensa ostamalla 25 prosentin osuuden Vestia Oy:ltä 10.11.2023.

Osakkuusyhtiö Westenergyn omistuspohjaa kasvatettiin myös uudella omistajalla Ekorosk Oy:lle suunnatulla osakeannilla 17.1.2023. Etapin omistus yhtiössä pieneni 26,4 prosentista 24,75 prosenttiin.

Vuoden aikana investoitiin 1.255.624,61 €. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat uusien jäteastioiden hankinnat, tietojärjestelmien uusiminen ja laajentaminen sekä jäteasemien kalustohankinnat. 

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 20,9 miljoonaa euroa (21,3 miljoonaa euroa vuonna 2022), jossa oli laskua 2,1 prosenttia. Tilikauden tulos on 716.778,73 euroa (3,888,756 euroa). Konsernituloslaskelmassa liiketulokseen sisältyy -656.353,06 euron osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Kokonaisjätevirta yhtiöön oli 127 879 tonnia vuonna 2023 (141 080 tonnia vuonna 2022). Yhtiön jätteiden hyödyntämisaste kaikesta vastaanotetusta jätteestä. oli 98,8 prosenttia vuonna 2023 (98,5 % vuonna 2022) ja kierrätysaste 70,9 prosenttia (69,9 % vuonna 2022).

Arjen kiertotalouden kehittäminen jatkui

Vaikka vuosi 2023 oli edeltäjäänsä rauhallisempi ja muutokset tasaisempia, ei ympäristön epävakaus ja arvaamattomuus vielä poistuneet. Rahan korko, Inflaatio ja vaihteleva energian hinta ovat tasaantuneet, mutta korkeammalle tasolle kuin aikaisemmin. Arjen kiertotaloutta kehittäessämme olemme kuitenkin päässeet etenemään suunnitellusti ja hyvät syntypaikkalajittelun mahdollisuudet, monikanavainen viestintä ja laajat palveluajat sekä digitalisaatio ja itsepalvelumahdollisuudet saavuttavat asiakaskuntaamme aikataulujen mukaisesti.

Kiitos asiakkaille, sidosryhmille ja Etapin henkilöstölle kuluneesta, hyvinkin vaihtelevasta ja työteliäästä vuodesta. Kaikista muutoksista huolimatta vuoden tulokset ja saavutukset olivat kaikilla rintamilla toimintastrategian mukaisia ja hyvin tuloksellisia. Hienolla joustavalla yhteistyöllä on alueen jätehuolto hoidettu katkeamattomasti ja asiakkaiden tarpeet toteuttaen. Tiedän meidän pystyvän yhdessä tarjoamaan ja kehittämään vastuullista jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi tulevanakin vuotena.

Pekka Kontio
toimitusjohtaja