Henkilökunta

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lakeuden Etapissa työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien toteuttamisesta vastaa työhyvinvointiryhmä, johon kuuluu työntekijöitä niin toimistolta, jäteasemalta kuin biokaasulaitokseltakin.

Henkilökuntaa ulkoilupäivän vietossa syyskuussa.

Maaliskuussa toteutettiin TE3-liikkuvuusmittaukset, jossa osallistujat saivat henkilökohtaista ohjausta liikkuvuuden parantamiseksi. Kehon liikkuvuutta, tasapainoa ja lihaskuntoa kehittävää pilatesta jatkettiin viime vuoden tapaan keväällä ja syksyllä Etapin omissa tiloissa.

Syyskuussa vietettiin ulkoilupäivää pyöräillen ja kävellen Joupiskan maastossa ja kisaillen leikkimielisesti reippailun päätteeksi Lumolinnassa.

Lokakuussa käytiin yhdessä katsomassa Lapua 1976 -elokuva Seinäjoen Biorex-elokuvateatterissa.

Päättyneenä vuonna yhtiö tarjosi henkilöstölleen myös liikunta- ja kulttuurisaldoa työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen. Etappi on tarjonnut myös mahdollisuuden käydä hieronnassa kustantamalla osan käyntimaksuista.

Henkilöstötilinpäätös

202320222021
Henkilöstön määrä vuoden lopussa453941
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus %-8.92.6-4.9
Henkilöstön keski-ikä454747
Naisten % osuus työvoimasta37.830.827,5
Miesten % osuus työvoimasta62.269.272,5
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/hlö keskimäärin20,810,66,5
Työterveyshuolto € / henkilötyövuosi451357216

Työterveys ja -turvallisuus, työsuojelu

Vuonna 2023 tehtiin useita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Havaintoja turvallisuusriskeistä sekä kehitysideoita turvallisuuden parantamiseksi saatiin Etapin oman palautejärjestelmän kautta. Näiden havaintojen pohjalta voitiin asioihin vaikuttaa muun muassa parantamalla tai lisäämällä kaiteita putoamisvaarallisilla alueilla, selkeyttämällä katkaisijoiden ja turvakytkinten merkintöjä, sekä kouluttamalla jatkuvasti lisää turvallisia toimintatapoja henkilöstölle. Edellisenä vuonna Pelsu-alustaan rakennetut pelastussuunnitelmat päivitettiin loppuvuodesta ja niitä hyödynnettiin aktiivisesti henkilöstön ja urakoitsijoiden perehdytyksissä. 

Joulukuussa järjestettiin työsuojeluhenkilöiden vaalit ja kaudelle 2024–2025 valittiin työsuojeluvaltuutetuksi Heidi Hirsimäki sekä varavaltuutetuiksi Rita Roponen ja Kari Tiainen. Työsuojelutoimikunnan jäseninä toimivat valittujen valtuutettujen lisäksi Ilkka Letonsaari ja Mika Rintala, sekä työsuojelupäällikkö Teemu Saarenpää. Vuoden aikana työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa ja sen jäsenet järjestivät useita turvallisuusindeksikierroksia eri toimipisteissä. Näillä kierroksilla seurataan vuosittain turvallisuustasoa, sekä puututaan mahdollisiin turvallisuushavaintoihin.

Työtapaturmat ja läheltä piti -tapaukset

Maaliskuussa 2023 tapahtui yksi lievä työtapaturma, kun toimiston parkkipaikkojen hiekoitus oli nopeiden kelivaihtelujen myötä jäänyt tekemättä ja työntekijä liukastui aamulla tullessaan töihin. 0-tapaturmaa -tavoite ei siten toteutunut, mutta se on edelleen koko yhtiön tavoite ja sen saavuttamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. 

Huhtikuussa jätteen siirtokuormaushallissa syttyi tulipalo, kun jätteitä oltiin lastaamassa kuljetettavaksi jätevoimalaan. Kuljetusurakoitsijan nopean toiminnan myötä palokunta saatiin pikaisesti paikalle ja palo sammutettua ennen kuin se levisi rakenteisiin. Näin aineelliset vahingot jäivät pieneksi. Palon arvioitiin syttyneen kotitalousjätteen joukkoon heitetystä vaarallisesta jätteestä, kuten ponnekaasupullosta tai akusta. 

2023 tehdyt turvallisuutta parantavat toimenpiteet:

  • Ilmanlaatua parannettu lisäämällä ilmanvaihdon paikallispoistoja biokaasulaitoksella.
  • Koneturvatarkastuksen havaintojen mukaisia korjauksia jatkettu biokaasulaitoksella.
  • Biokaasulaitoksen stripperien pesuun tehty paremmat tasot.
  • Biokaasulaitoksen DODA:n ja vastaanottohallin portaat parannettu ja kippauksen ääni-valohälyttimelle lisätty ennakkovaroitus.
  • Uusien kaksilokeroastioiden tarroitus siirretty halliin.
  • Jurvan jäteasemalle lisätty eritasoalueelle kaiteet.