Biokaasulaitos

Laitoksen energiatehokkuuden kehittämistä jatkettiin vuoden 2023 aikana muun muassa muuttamalla laitosalueen valaisimia ja muita sähkönkuluttajia energiatehokkaampiin.

Laitoksen termisen kuivauslaitteiston huoltotauko pidettiin maaliskuussa. Tauon aikana vaihdettiin kuivaimen kulutusosia sekä huollettiin myös kuivaimen höyryntuotosta vastaava biokaasukäyttöinen höyrykattila. Lisäksi kuivauslaitteistolle tehtiin tarvittavat viranomaistarkastukset.

Laitoksen jätevedenpuhdistuksen edelleen kehittämiseksi aloitettiin vuoden 2023 alussa projekti, jonka tarkoituksena on vähentää jäteveden kiintoaine- ja fosforikuormaa. Projekti valmistuu vuoden 2024 aikana ja tulee osaltaan varmistamaan laitoksen tehokkaan jätevedenpuhdistuksen ja päästörajojen alittamisen myös tulevaisuudessa.

Lannoitteiden kohonneiden hintojen takia Ranu-maanparannusrakeen kysyntä jatkui vahvana myös vuonna 2023.

Kaasukattilan vuosihuolto.

Biokaasulaitoksen taloudellinen tulos saatiin pidettyä hyvällä tasolla vuoden 2023 aikana.

Terminen kuivauslaitteisto huollettiin maaliskuussa.

Biokaasulaitoksen vastaanotto ja tuotanto

  • Vastaanotettu biojäte 4400 tn
  • Vastaanotettu puhdistamoliete 26000 tn
  • Vastaanotettu lietepohjaiset 5150 tn
  • Maanparannusraetta myytiin 3200 tn